Välkommen till Magnus Ehrnrooths stiftelses webbtjänst för Understödssökningar.Stipendier för vetenskaplig forskning

Magnus Ehrnrooths stiftelse understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi. Understöd kan även beviljas för arrangerandet av vetenskapliga konferenser. Understöd beviljas forskare som avlagt minst akademisk grundexamen för forskningsarbete, doktorandstudier och forskningsrelaterade resor.

Stipendier för fortbildning av skollärare

Magnus Ehrnrooths stiftelse understöder organisering av kortare fortbildningskurser riktade till lärare på grundskole- och gymnasienivå i matematik, fysik och kemi. Understödet kan utnyttjas för täckande av kostnader för föreläsare och undervisningsmaterial samt även av kostnader som deltagandet i fortbildningen medför för deltagarna. Enskilda lärare kan även ansöka om understöd för deltagande i kurser eller konferenser för lärare utomlands.

Beviljade stipendier offentliggörs på Magnus Ehrnrooths födelsedag den 6 mars.

Med hjälp av denna webbtjänst kan du fylla i din ansökan om stipendium på nätet.

Ansökningstiden är 15.10 – 30.11.

Logga in genom att ge ditt användarnamn och lösenord. Om du använder tjänsten för första gången, bör du registrera dig och skapa ett eget användarnamn och lösenord.

Förbindelsen är skyddad med SSL-tekniken. Om du har tekniska problem kan du ta kontakt med hakemustuki@datalink.fi.

Inloggning
 
 

Skapa nytt användarnamn


Har du glömt ditt lösenord?

Instruktioner