Rekommendation


I denna nättjänst kan ni sända en rekommendation för en ansökan till Magnus Ehrnrooths stiftelse.

Fyll i uppgifterna om förordaren och den sökande och bifoga ert utlåtande som bilaga. När ni sparat och sänt rekommendationen får ni bekräftelse på mottagandet till den e-post adress ni uppgett.

Suomeksi
In English


Förordare
Släktnamn Förnamn
E-post
Sökande
Släktnamn Förnamn
Bilaga
Bifoga er rekommendation här som en bilagefil. Bilagan kan vara en .doc, .rtf eller .pdf-fil. Bilagans största tillåtna storlek är 3 megabits.

Bläddra först fram filen och tryck sedan på "Spara och sänd rekommendationen". Ni får en bekräftelse när sändningen lyckats och rekommendationen anlänt till Magnus Ehrnrooths stiftelse.
Fil som skall bifogas